ناسا شهاب سنگ های ۷۹ میلیون تنی را به کمک بمب هسته ای نابود می کند!

رسانه کلیک – بر اساس گزارش BuzzFeed، همکاری ناسا و اداره ملی امنیت هسته ای آمریکا (NNSA) می تواند منجر به تولید بمب هسته ای برای انهدام شهاب سنگ و جلوگیری از برخورد اجرام آسمانی با کره زمین شود. اگرچه امکان وقوع چنین اتفاقی بسیار ناچیز است، اما برخورد شهاب سنگ با کره زمین را می […]

نوشته ناسا شهاب سنگ های ۷۹ میلیون تنی را به کمک بمب هسته ای نابود می کند! اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

Powered by WPeMatico