بازی های ویدئویی باعث ترویج خشونت در جامعه می شود؟

رسانه کلیک – گروهی از محققان آلمانی تحقیقات خود در زمینه تأثیر بازی های ویدئویی روی ترویج خشونت میان افراد جامعه را آغاز و به نتایج جالبی دست پیدا کرده اند. آنها کاربران را برای شروع تحقیقات به سه دسته تقسیم بندی کردند. در ابتدا یک پرسشنامه برای ارزیابی شخصیت افراد در اختیار آنها قرار […]

نوشته بازی های ویدئویی باعث ترویج خشونت در جامعه می شود؟ اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

Powered by WPeMatico