امکان بررسی غذا به گوگل مپ اضافه می شود!

رسانه کلیک – در سال های اخیر ویژگی های بی شماری به گوگل مپ اضافه شده است. بر اساس جدیدترین اطلاعات در آینده می توان در نقشه گوگل به بررسی غذا پرداخت. در چند سال اخیر گوگل ویژگی های بسیاری را به نقشه خود اضافه کرده است. در حال حاضر می توان توسط گوگل مپ […]

نوشته امکان بررسی غذا به گوگل مپ اضافه می شود! اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

Powered by WPeMatico