اپل می خواهد از واقعیت افزوده در ماشین های خودران استفاده کند؛ تشخیص موانع فراتر از چشم موجودات زنده!

رسانه کلیک – گواهی ثبت اختراع جدیدی به تازگی در رسانه های خارجی مشاهده شده که حاکی از پتنت جدید اپل با امکان شناسایی جاده و ماشین های پنهان است. پروژه ماشین های خودران که چندی است توسط اپل در حال پیگری است، همچنان ادامه دارد و این شرکت قصد دارد تا واقعیت افزوده را […]

نوشته اپل می خواهد از واقعیت افزوده در ماشین های خودران استفاده کند؛ تشخیص موانع فراتر از چشم موجودات زنده! اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

Powered by WPeMatico