فیس بوک برای مچ گیری کارمندان شایعه پراکن پلیس مخفی استخدام می کند!

رسانه کلیک – یکی از کارمندان فیس بوک که مورد بازخواست تیم تحقیقاتی این شبکه اجتماعی قرار گرفت، از نحوه برخورد Facebook با کارمندان شایعه پراکن پرده برداشت. به گفته وی، شبکه اجتماعی فیس بوک برای جلوگیری از درز اطلاعات محرمانه اش، کارمندان خود را زیر ذره بین گذاشته و همه فعالیت های آنان را […]

نوشته فیس بوک برای مچ گیری کارمندان شایعه پراکن پلیس مخفی استخدام می کند! اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

Powered by WPeMatico