پیام رسان سروش شماره مدیران کانال را لو می دهد!

رسانه کلیک – مشکل اصلی پیام رسان سروش این است که از شماره موبایل افراد به عنوان آی‌ دی استفاده می کند به طوری که می توان شماره موبایل مدیران کانال‌ ها و اعضای گروه‌ ها را مشاهده کرد که از لحاظ امنیتی فاجعه محسوب می شود! به گزارش کلیک به نقل از اقتصاد برتر؛ […]

نوشته پیام رسان سروش شماره مدیران کانال را لو می دهد! اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

Powered by WPeMatico